erilaisia kiinnittimiä koneistukseen, hitsaukseen ja kokoonpanoon

Kiinnittimet ja työvälineet​​

Suunnittelemme erilaisia kiinnittimiä koneistukseen,
hitsaukseen ja kokoonpanoon. Valtaosa koneistuskiinnittimistä
menee robottisovelluksiin, mutta edelleen tarvitaan myös manuaalisia
kiinnittimiä pienerätuotantoon. Automaattisissa kiinnittimissä käytetään
yleensä hydrauliikkaa kiinnittämään työkappaleet.
Myös hitsaus- ja kokoonpanossa tarvittavat kiinnittimet kuuluvat valikoimaan.

projektin avaimet käteen -toimituksena verkoston kautta

Kokonaistoimitukset ja projektointi

Asiakkaan niin halutessa, voimme hoitaa projektin avaimet käteen
toimituksena verkoston kautta: Näin asiakkaan omat henkilöresurssit
eivät sitoudu työvälineprojektiin ja he voivat keskittyä olennaiseen.